Rekisteri- ja tietosuojaseloste

02.05.2023
versio 1.1.
laati Mikko Hirvonen (MHN)

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Seloste laadittu 02.05.2023

 1. Rekisterinpitäjä

MH-Rakenne Oy
Ensolantie 9
57810 Savonlinna

puh. +358 44 022 0300
email: mikko.hirvonen@mh-rakenne.fi
y-tunnus: 2359243-2
kotipaikka: Savonlinna

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Toimitusjohtaja Mikko Hirvonen
puh. +358 44 022 0300
email: mikko.hirvonen@mh-rakenne.fi

 1. Rekisterin nimi

MH-Rakenne Oy:n verkkosivujen ja verkkosivuille integroitavan rakennuskonevuokraamon varausjärjestelmän asiakas- ja markkinointirekisteri.

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on MH-Rakenne Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen ja asiakkaiden tilausten arkistointi, käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää MH-Rakenne Oy:n n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään myös MH-Rakenne Oy:n ja sen sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden väliseen viestintään ja tiedottamiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää MH-Rakenne Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. MH-Rakenne Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan MH-Rakenne Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta. MH-Rakenne Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus korjata virheet rekisterissä tai kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä MH-Rakenne Oy:lle sähköpostitse mikko.hirvonen@mh-rakenne.fi

 1. Rekisterin tietosisältö

Tallennamme henkilötietoja vain täysi-ikäisistä (18-v.) henkilöistä. Mahdolliset alaikäisten (alle 18-v.) henkilötiedot poistetaan rekisteristämme heti kun saamme asian tietoomme.

Asiakas- ja markkinointirekisteriin kootut tiedot ovat:

• Henkilön etu- ja sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Postiosoite
• Puhelinnumero
• Y-tunnus (vain yritysasiakkaat)
• Yrityksen yhteys- ja taustatiedot (vain yritysasiakkaat)
• Työtehtävään liittyvät tiedot kuten tehtävä, vastuualue (vain yritysasiakkaat)
• Tiedot käsitellyistä varauksista/vuokrauksista/tilauksista
• Mahdolliset luvat ja suostumukset
• Seuraamme verkkosivustojemme käyttöä evästeillä, lisätietoa evästeistä jäljempänä.

 1. Rakennuskonevuokraamon varausjärjestelmässä kävijän tiedot

Vieraillessasi MH-Rakenne Oy:n verkkosivuilla tai rakennuskonevuokraamon varausjärjestelmässä, käsitellään vierailusi aikana alla esitettyjä tietoja. Näiden tietojen avulla MH-Rakenne Oy pyrkii muun muassa tarjoamaan sinulle henkilökohtaisen sivustokokemuksen.

Nämä tiedot tallennetaan:

• Tieto käyttämästäsi laitteesta ja IP-osoite.
Evästeet:

• Istuntokohtaiset evästeet: tilapäiset evästeet, jotka poistetaan, kun selain tai laite suljetaan.
• Pysyvät evästeet: evästeet, jotka jäävät kävijän laitteelle, kunnes ne poistetaan manuaalisesti tai ne vanhenevat.
• Ensimmäisen osapuolen evästeet: MH-Rakenne Oy:n asettamat evästeet.

Kolmansien osapuolten evästeet: Rekisterinpitäjällä on käytössä kolmannen osapuolen sivustoanalytiikka- ja markkinointijärjestelmä (Google Analytics). Järjestelmä kerää kävijöistä evästeiden avulla tietoa, jota ei kuitenkaan käytetä yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen, vaan kotisivujen ja palveluiden kehittämiseen. Google Analytics välittää ja säilyttää tiedot omalla palvelimellaan. Lue Googlen tietosuojaseloste.
(https://policies.google.com/privacy?hl=fi)

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. rakennuskonevuokraamon varausjärjestelmästä, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan MH-Rakenne Oy:n käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta MH-Rakenne Oy:n ulkopuolelle. ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Ulkoiset toimijat:

Strix Marketing Oy. Lisäarvopalvelut (verkkosivuston kehitystyö)

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 1. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekistereissämme olevat itseään koskevat henkilötiedot. Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittely markkinoinnissa ja muutoinkin turvautua EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiin, mm. oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Asiakkaan pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme asiakas- ja markkinointirekisterin käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Kirjalliset yhteydenottopyynnöt lähetetään asiakaspalveluumme postitse: MH-Rakenne Oy, Ensolantie 9, 57810 Savonlinna

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).