Ajankohtaista

MH-Rakenne ostaa vanhan paloaseman ja aikoo harjoittaa siinä liiketoimintaa 15.2.2023

Tekninen lautakunta hyväksyi Savonlinnan vanhasta paloasemasta tehdyn tarjouksen tiistaina. Tavoitteena on nopeat kaupat.

Kaupungin tekninen lautakunta päätti tiistaina yksimielisesti hyväksyä Savonlinnan vanhasta paloasemasta tehdyn tarjouksen myydä rakennuksen tarjouksen jättäneelle yritykselle.Savonlinnalainen rakennusliike MH-Rakenne tarjosi kaupungin vuokratontilla sijaitsevasta rakennuksesta liittymineen 255 000 euroa.

Toisin kuin huutokauppailmoituksessa kerrottiin, kauppa ei tarvitsekaan kaupunginhallituksen hyväksyntää, sillä se on irtainta omaisuutta. 200 000 euron hintaraja koskee vain kiinteää omaisuutta, kertoo tekninen johtaja Kari Tikkanen.

– Meillä ei ole minkäänlaista tietoa siitä, mitä yritys aikoo rakennuksessa tehdä. Olemme pyrkineet selvittämään etukäteen lähinnä yrityksen maksukykyä, että onko sitä, kertoi Tikkanen ennen kokousta.

– Yritys suunnittelee rakennusmoduulien tuotannon aloittamista ja remontoi parhaillaan Savonlinnan ABC-huoltoasemaa, joten uskomme, että kyseessä on maksukykyinen ostaja.

Yrityksen toimitusjohtaja Mikko Hirvonen kertoo, että rakennuspalveluita sekä yrityksille että kotitalouksille tarjoava yritys on hankkimassa paloasemaa omaan käyttöönsä.

– Tämä investointi tulee olemaan osa yrityksen kehittämistä ja tulevaisuutta. Muuta en valitettavasti voi vielä paljastaa. Kerron enemmän sitten, kun asiat on pidemmällä, Hirvonen toteaa.

Kaupat on tarkoitus tehdä mahdollisimman pikaisesti. Tavoite on päästä maaliskuussa uusin toimitiloihin suunnittelemaan tarvittavia remontteja.

Investointi ei Hirvosen mukaan vaikuta yhtiön suunnitelmiin aloittaa rakennusmoduulien tuotanto Savonlinnan Aholahdessa.

Yhtiö aikoo investoida uuteen tuotantorakennukseen 2,5 miljoonaa euroa. Hanke on kuitenkin viivästynyt ely-keskuksen käsittelyruuhkien takia.

– Nämä ovat täysin eri juttuja, vaikka ovatkin samantyylisiä, Hirvonen naurahtaa.
Hirvonen pitää 255 000 euron hintatarjoustaan käypänä hintana ottaen huomioon rakennuksen neliömäärän.
– Tilaa on ihan reilusti, yli 2 500 neliötä.

Raksystems on tehnyt viime keväänä rakennuksesta osittaisia kuntoarvioita mahdollisia tulevia peruskorjauksia varten. Paloasemakiinteistössä on tehty myös asbesti- ja haitta-ainekartoitus.
Rakennus vaatii korjaustöitä, joita yritys voi Hirvosen mukaan tehdä omana työnä.

– Siitä on suuri etu. Julkisivulle on tehtävä jotan ja ikkunahommiinkin joutuu. Sisäilmaongelma ei ole rakennuksessa niin laajamittainen kuin luullaan, se rajoittuu lähinnä alakertaan.

Entinen paloasemakiinteistön sijaitsee vuokratontilla. Yritystoimintaa varten kaavaan voi hakea poikkeuslupaa.

Linkki uutiseen (maksumuuri): https://www.ita-savo.fi/paikalliset/5726737

Kehittämishanke 13.2.2023

Yritys on saanut tukea hankkeeseen jonka tarkoituksena on rakennusalan
prosessien digitalisoinnin toteutusmahdollisuuksien kartoitus.

Esiselvitämme hankkeessa digitalisaation hyödyntämismahdollisuuksia
koko tilauksesta-toimitukseen prosessin matkalta.

Kartoitus tulee hyödyttämään kaikkia rakentamisen arvoketjun osallisia.

Ylen artikkeli kerrostalon saneerauksesta 2.9.2022

Salaman sytyttämän kerrostalon remontti valmistuu etuajassa.

Liitteenä myös haastattelu audiona.

Tiedote julkaisuvapaa: keskiviikko 31.8.2022 klo 10.30

Teollisen puurakentamisen 30 työpaikan tehdasinvestointi
Savonlinnaan

Lataa tiedote pdf-muodossa.

MH-Rakenne Oy on käynnistämässä uuden innovatiivisen rakennusmoduulituotannonSavonlinnassa. Yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä Xamkin ja Aalto yliopiston kanssa tuotekehityksessä ja tulee hyödyntämään teknologiapuisto Nohevan teollisen puurakentamisen tutkimuslaboratoriota moduulituotteiden kehittämisessä sekä teollisen puurakentamisen insinöörikoulutusta työvoimassaan.

MH-Rakenne Oy on kehittämässä uutta innovatiivista tilaus-, suunnittelu- ja tuotantoteknologiaa modulaariseen rakentamiseen ensivaiheessa Suomen markkinoille ja toisessa vaiheessa kansainvälisille markkinoille. Kehitystyö perustuu yhtiön omaan innovatiiviseen tuotekehitykseen. Teknologian kehittäminen ja testaustoiminta perustuu Savonlinnan teknologiapuisto Nohevan teollisen puurakentamisen tki-laboratorion hyödyntämiseen. Modulaarisessa rakentamisessa valmistetaan esimerkiksi saumattomia seinä-lattia-katto –komponentteja, joita hyödynnetään teollisessa puurakentamisessa.

Savonlinnan kaupungin tavoitteena on luoda yleisiä edellytyksiä teollisten ja muiden investointien mahdollistamiseksi Savonlinnassa ja pyrkiä sitä kautta säilyttämään alueella nykyiset työpaikat sekä tuotantotoiminta ja alueen elinvoimaisuuden turvaamiseksi edesauttamaan uusien työpaikkojen syntymistä alueelle. MH-Rakenne Oy:n investointihanke toteutuessaan vahvistaa Savonlinnan kaupungin yhtä valittua strategista painopistealuetta mekaanista puunjalostusta.

”Erinomaista että Savonlinnan Suomen suurimpiin kuuluva mekaanisen metsäteollisuuden keskittymä vahvistuu uudella teollisen puurakentamisen tehtaalla. Teknologiapuiston insinöörikoulutuksella ja puulaboratorioilla on juuri ollut tavoitteena luoda kilpailuetua tämänkaltaisen teollisuuden Savonlinnaan sijoittumiselle”, kertoo kaupunginjohtaja Janne Laine. MH-Rakenne Oy:n investoinnin myötä yhtiön tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa nykyisestä noin 3 miljoonasta eurosta 9 miljoonaan euroon. Työpaikkoja tehtaaseen tulee ensi vaiheessa 30.

”Olemme kehittäneet uuden innovatiivisen teknologian rakentaa teollisesti puurakennuksia. Markkinat tuotteelle on olemassa. Kaupungin yritysmyönteisellä aktiivisuudella on ollut iso merkitys tehdasinvestoinnin Savonlinnaan sijoittautumiselle. Myös teknologiapuiston puurakentamisen laboratorioiden hyödyntämisellä on myönteinen vaikutus investointiin. Edellytys investoinnin toteuttamiselle on vielä Ely:n investointiavustuksen saaminen. Rakentaminen käynnistetään heti kun avustuspäätös saadaan”, kertoo toimitusjohtaja Mikko Hirvonen.

Teknologiapuisto Noheva on koulutus-, tutkimus-, tuotekehitys- ja testausympäristö korkeanteknologian yrityksille. Se palvelee sellu- ja paperiteknologiaa sekä puurakentamisen, sähkömekaanista ja elektroniikkateollisuutta. Teknologiapuistossa on viisi tutkimuslaboratoriota, puurakentamisen-, biotuotetekniikan ja sähkötekniikan insinöörikoulutukset, Aalto-yliopiston professuuri ja Luonnonvarakeskuksen professori. Parhaillaan on käynnissä massiivipuu- ja hybridirakentamisen tutkimus- ja tuotekehityslaboratorion rakentaminen. Teknologiapuiston avulla yrityksiin on syntynyt noin 200 miljoonan euron edestä vientiliikevaihtoa.